Saturday, January 13, 2007

USTALARDAN İLETİŞİM SIRLARI (1)


Anlatıyorum, peki hissettiriyor muyum?

Bu aralar tercüme ettiğim bir kitabı, iletişim konusunda oldukça ilham verici buldum. Bu kitapta da vurgulandığı gibi, iletişim becerisi, hem her şeyin bir parçası hem de ayrı bir alan olarak dikkat çekiyor.
Bütün becerilerde olduğu gibi iletişim becerisi de sabır ve emek istiyor. Bu konuya harcadığınız sabır ve emek de her zaman olduğu gibi konuyla ilgili hayaller ve hedeflerinizle doğru orantılı. İster e-maille, ister telefonla isterseniz yüz yüze iletişim kurun, başarılı iletişimcilerin kendilerine sordukları bazı sorulara göz atmakta yarar var.


Yazımızın veya konuşmamızın konusunun kadınlar ve hedeflediğimiz okuyucuların veya dinleyicilerin erkekler olduğunu kabul edelim. Sözgelimi kadınlar hakkında bir yazı yazacaksınız veya bir konuşma yapacaksınız. İşte etkin iletişim için bu konuşmayı yapmadan önce kendinize sormanız ve cevaplarını bulmanız gereken sorular:


1. Okuyucularınızda veya dinleyicilerinizde önemsediğiniz 3 ana özellik ne olmalıdır?


Bu insanların hangi özelliklerine hitap edeceksiniz? Dinleyicileriniz veya okuyucularınız, edebiyatla ilgileniyorlar, duygulular ve eğitimliler veya siz, bu özelliklere sahip bir kitlenin dikkatini çekmek istiyorsunuz. Onlara, kadınlarla ilgili mesajlar verirken, bu açılardan ilginç gelebilecek mesajlar vermelisiniz.

2. Okuyucularınızın veya dinleyicilerinizin sonsuza kadar hatırlamalarını istediğiniz 3 ana mesaj ne olmalıdır?

İnsanların, sizi dinledikten sonra veya yazınızı okuduktan sonra konuyla ilgili olarak hatırlamalarını istediğiniz 3 şey, sözgelimi kadınları dinlemeleri gerektiğini, onlara karşı saygılı olmaları gerektiği ve kadınların, duyarlı olduklarını bilmeleri olabilir.

3. Okuyucularınızın veya dinleyicilerinizin, iletişim sürecinde konuyla ilgili olarak hissetmelerini istediğiniz 3 şey ne olmalıdır?

Sizi dinleyen veya yazınızı okuyan kişilerin, kadınlara karşı saygı ve merak duygusu yanında onlara karşı nazik olmaları gerektiğini hissetmelerini hedefleyebilirsiniz.

4. Okuyucularınızın veya dinleyicilerinizin, sizden ayrıldıktan yapmalarını istediğiniz 3 şey ne olmalıdır?

İnsanların, sizi dinledikten sonra veya yazınızı okuduktan sonra konuyla ilgili olarak yapmalarını istediğiniz 3 şey, sözgelimi sevdikleri kadına çiçek almaları, ona daha çok zaman ayırmaları ve kadınlar hakkında kitaplar okumaları olabilir.

5. Okuyucularınızın veya dinleyicilerinizin sahip oldukları ve takdir ettiğiniz 3 ana özellik ne olmalıdır?

Sizi dinleyen veya yazılarınızı okuyan insanlarda, size değil onlara dönük üç sempatik özellik bulmalısınız veya bu özelliklere sahip olan kişilere hitap etmelisiniz. Bu özellikler, sözgelimi okuyucularınızın veya dinleyicilerinizin, nazik, saygılı ve öğrenmeye açık olmaları olabilir.

6. İletişim sürecinde karşılaşabileceğimiz 3 ciddî engel ne olabilir?

Sözgelimi e-mail yazıyorsunuz. E-mailin sahibine ulaşmasını engelleyen 3 olası sorun, o kişinin e-mail adresinin kapanmış olması, e-maillerini nadiren kontrol etmesi ve e-mailinizin spam olarak görülüp junk-reklam klasörüne gitmesi olabilir. Bu durumda o kişiyi arayıp, e-mailiniz alıp-almadığını ve okuyup-okumadığını sormanız gerekebilir.

7. İletişim sürecinde sunmak istediğimiz 3 değer ne olabilir?


Bu 3 değer, yazınızla veya konuşmanızla geçen hoş bir zaman, bazı yeni bilgiler ve kadınlarla ilgili olarak okurlarınızda veya dinleyicilerinizde uyandırdığınız farkındalık duygusu olabilir.

8. İletişim sürecinde olmanız gereken kişinin 3 özelliği ne olmalıdır?

Bir yazar veya konuşmacı olarak, sözgelimi itirazlara açık, düşünceli ve bilgili birisi olduğunuzu belli etmeniz gerekebilir.

9. İletişim sürecine geçmeden önce hangi 3 aracı-medyayı kullanabilirsiniz?


Sözgelimi bir konuşmacı olarak, muhatap kitlenizle iletişime geçmeden önce onları konuya hazırlamak amacıyla onalra sözgelimi resimler, kısa bir film ve müzik parçası gönderebilir ve onları seminerinize hazırlayabilirsiniz. Bu dokumanlar bütünüyle bilgi vermemeli, sözgelimi merak uyandırma amacı taşımalıdır.

10. İletişim sürecinde hangi 3 aracı-medyayı kullanabilirsiniz?

Bir konuşmacı olarak, sözgelimi resimler, kısa bir film ve müzik parçası konuşmalarınıza renk katabilir. Yazar olarak, bir resim, yazınıza eşlik edebilir.


11. İletişim sürecinden sonra kullanmaları amacıyla, dinleyicilerinize veya okuyucularınıza hangi 3 aracı-medyayı kullanmalarını önerebilirsiniz?

Bir konuşmacı veya yazar olarak iletişim sürecinin iletişim sürecinin meyvelerini arttırması ve dinleyenlerinizin ve okuyucularınızın sizden sonra bakmaları amacıyla sözgelimi bir internet linki, bir kitap ve bir film önrebilirsiniz.

3 rakamının sırrı şudur: 3 odaklanması kolay bir rakamdır. Bir konuyla ilgili 3 şey bulmak, 3 şeyi hatırlatmak, 3 şeyi vurgulamak vb. kolaydır. Daha fazla sayıda detayı ne siz yeterince vurgulayabilirsiniz ne de okuyucularınız veya dinleyicileriniz akıllarında tutabilirler.


”İngilizce Adıyla “The Negotiator, Türkiye’deki adıyla “Blöf”, iletişim konusuyla yakından ilgilenen sinema severler için bence seyredilmesi gereken bir film

-----------
http://www.savassenel.com/
-----------
Konuyla ilgili film-kitap önerileri yapmak-almak ve yorumlarınız için:
MSN: savassenel@hotmail.com


No comments:

Post a Comment